Human Urine As Fertilizer For Edible Plants: collection, pharmaceutical drug residues, laws & regulations and social acceptance | Report for WUR Wageningen University & Research

Het is bekend dat menselijke urine aanzienlijke hoeveelheden belangrijke macronutriënten bevat die planten nodig hebben; stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Echter, er kunnen ook medicijnresten en medicijn gerelateerde hormonen in de urine zitten. Het is niet duidelijk wat deze stoffen voor invloed hebben op planten en in hoeverre planten deze stoffen opnemen, vasthouden en mogelijk omzetten naar andere (onschadelijke) stoffen.

Anthroponix biedt een methode voor mensen thuis om hun eigen urine te gebruiken als een waardevolle hulpbron. Daarom hebben ze een Grow Kit ontworpen om urine om te zetten in een meststof voor planten thuis. Door de urine te fermenteren met melkzuurbacteriën is het de bedoeling dat potentiële ziekteverwekkers en schadelijke stoffen worden verwijderd, de geur vermindert en dat voedingsstoffen voor de planten beschikbaar komen.

Het is niet precies bekend wat het effect zal zijn van fermentatie met Lactic Acid Bacteria (LAB) op het gehalte (beschikbaarheid) aan macro- en micronutriënten in gefermenteerde vergeleken met ongefermenteerde urine. Het van belang om te onderzoeken of de planten die groeien op gefermenteerde en ongerfermenteerde urine met medicijnresten deze medicijnresten opnemen, afbreken of er anderzijds mee interacteren. Ook is het niet bekend wat het effect van hormonen en medicijnresten zal zijn op het metabolisme van de plant.

Om werkelijk de nutriëntenkringloop te kunnen sluiten en te komen tot de zo gewenste kringlooplandbouw, is de inzet van menselijke urine gewenst. Daarbij zijn een aantal obstakels te overwinnen.

Zo moet er een efficiënte vorm van inzameling komen. De vraag daarbij is wie daarin gaat investeren. Zijn dat individuele huishoudens die een scheidingstoilet gaan aanschaffen of staan gemeenten en waterschappen daarvoor aan de lat?

Medicijnresten maar ook hormonen en resten van drugsgebruik zijn een probleem bij de inzet van urine. Die moeten worden verwijderd of worden geneutraliseerd. Fermentatie van urine heeft daarbij onvoldoende effect. Het verwerken van urine tot struviet is wel een mogelijke optie. Echter de productie van struviet is op dit moment duurder dan de productie van kunstmest. Dit kan veranderen als het gebruik van aardgas voor de productie van kunstmest aan banden wordt gelegd of veel duurder wordt gemaakt.

Wat betreft wet- en regelgeving zullen er meer mogelijkheden moeten komen om urine (onder voorwaarden) te kunnen inzetten als meststof voor eetbare planten. Nu is alleen struviet toegestaan.

Ten slotte de maatschappelijke acceptatie: Om mensen te bewegen urine in te zamelen in hun thuissituatie vraagt waarschijnlijk aanvullende incentives zoals subsidies. Het gebruik daarvan als meststof voor eetbare planten levert geen problemen op. Het is niet duidelijk hoe consumenten aankijken tegen het gebruik van (bewerkte) urine voor het zelf telen van groente en fruit. Mogelijk kan de acceptatie vergroot worden met een gerichte communicatiecampagne.

Anthroponix

Anthroponix ontwerpt een nieuwe benadering van 'lichaamsafval'. Door mensen bewust te maken van urine door deze in te zetten als plantgroeimiddel wordt waarde gegenereerd uit menselijk 'afval'. Zo wil Anthroponix een circulaire leefwijze bevorderen.

Gepubliceerd op WUR - https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Samenwerken-met-WUR/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Menselijke-urine-als-meststof.htm